środa, 27 stycznia 2010

Centra Assistance - ważna informacja!


Centra Assistance - ważna informacja!

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PAKIETRU CENTRA ASSISTANCE
Zgodnie z warunkami Pakietu Centra Assistance, Klient chcący skorzystać z pomocy drogowej (w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii zamontowanegow w pojeździe akumulatora objętego Pakietem), winien skontaktować się z Centrum Zgłoszeniowym Centra Assistance pod numerami telefonicznymi:

  • dzwoniąc z telefonu komórkowego - 061 831 98 87
  • dzwoniąc z telefonu stacjonarnego - 061 831 98 87 lub 0801 101 250

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami o niedostępności numeru infolinii przy korzystaniu z telefonu komórkowego informujemy, że wymaga to wykupienia odpowiedniej usługi u danego operatora sieci komórkowej. W celu wyeliminowania tego typu problemów zaleca się korzystanie z numeru stacjonarnego podanego powyżej.