sobota, 15 lutego 2014

Gospodarka odpadami: wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów

Niewielu przedsiębiorców, którzy jako pierwsi wprowadzają na polski rynek czy to poprzez import, czy wewnątrz wspólnotowe nabycie jakikolwiek sprzęt z bateriami w środku ma świadomość tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinni uzyskać wpis do rejestru "bateryjnego". Materię tę reguluje Ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 29.04.2009 roku (Dz. U. 2009, nr 79, poz. 666 z późn. zm.) ("Ustawa o bateriach i akumulatorach") powstała w oparciu o Dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06.09.2006 roku.

Rejestr podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru należy złożyć przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju, tj. przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów. Podmiot wprowadzający baterie lub akumulatory do obrotu zobowiązany jest do zamieszczania nr w rejestrze GIOŚ na dokumentach związanych z obrotem. Oczywiście z rejestracją związane są koszty – w chwili obecnej stawka opłaty rejestracyjna wynosi 50 zł.

cały tekst czytaj w portalu AkuBiz.biz
http://www.akubiz.biz/artykul,111,gospodarka-odpadami-wprowadzanie-do-obrotu-baterii-i-akumulatorow