wtorek, 24 stycznia 2012

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu z udziałem AUTOPART S.A.

21 stycznia br. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, odbyła się Wielka Gala laureatów XXI edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas uroczystości, w której wziął również udział Minister Finansów Jacek Rostowski, zostały wręczone Nominacje oraz Złote Statuetki. Wyróżnienie to uznawane jest przez przedsiębiorców za jedną z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce.

Nominacjami w konkursie uhonorowano 36 najlepszych polskich przedsiębiorstw i ich szefów, statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznano 11 z nich. Wśród nominowanych do statuetki znalazła się firma AUTOPART S.A. oraz Prezes Zarządu Monika Bąk. Dla AUTOPART-u jest to nagroda za doskonałe wyniki ekonomiczne, konsekwentną i skuteczna politykę inwestycyjną i eksportową oraz szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną. Podczas gali wręczono także dwie Nagrody Specjalne wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu, które otrzymali premier Turcji Pan Recep Tayyip Erdoğan oraz była premier RP Pani Hanna Suchocka. W uroczystości, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski - członków BCC, wzięli udział, m.in. Prezes BCC Marek Goliszewski, Wicepremier Waldemar Pawlak, Premierzy Jerzy Buzek i Janusz Steinhoff, , członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i znani publicyści. Galę uświetnił występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego. Lider Polskiego Biznesu to ogólnopolski konkurs organizowany od 1991 roku przez Business Centre Club popierający przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową. Jego celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne. Przy nagradzaniu brane jest pod uwagę zaangażowanie w rozwój gospodarczy kraju, przestrzeganie zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej. www.bcc.org.pl/Artykul.240.0.html

źródło: tu