czwartek, 14 marca 2013

Firma TAB członkiem organizacji MHEDA

MHEDA to skrót od Material Handling Equipment Distributors Association. 
Jest to organizacja zrzeszająca producentów oraz dystrybutorów sprzętu na potrzeby magazynowania.
Organizacja pomaga wdrażać w firmach dobre praktyki zarządzania, organizuje szkolenia, spotkania i konferencje.

Nie taki akumulator straszny (ekologicznie o akumulatorach)

Artykuł sponsorowany w onet.pl przez Motrex Szpoo:

Ochrona środowiska naturalnego odgrywa coraz większą rolę na różnorodnych płaszczyznach. Ludzie stają się coraz  bardziej świadomi ryzyka jakie niesie za sobą brak fundamentalnej wiedzy w tej kwestii. Wiele zmian zachodzi również w samej branży akumulatorowej, wydawać by się mogło, że trudno pogodzić te dwie kwestie. Nic  bardziej mylnego!

Kilka słów o akumulatorze
Jak ogólnie wiadomo w skład budowy akumulatora wchodzą między innymi rakotwórczy pierwiastek ołów oraz powodujący silne oparzenia kwas siarkowy.  Te dwie substancje są bardzo szkodliwe zarówno dla człowieka, zwierząt jak i środowiska naturalnego. Czy jednak musimy obawiać  się niebezpiecznych następstw w trakcie normalnej eksploatacji akumulatora? Zdecydowanie nie.
Problem pojawia się  gdy wyrzucamy zużyty akumulator na śmietnik.  Ryzyko, że  chemiczne  substancje z wyrzuconego akumulatora przenikną do gleb, wód gruntowych lub co gorsza znajdą go dzieci i potraktują jako świetną zabawkę jest ogromne. Czy aby nie dopuścić do takich sytuacji musimy zawierzyć  jedynie rozsądkowi wszystkich  kierowców? Już nie.

Ustawa skierowano przeciw mało roztropnym.
Na szczęście już nie tylko wiara w ludzką odpowiedzialność i świadomość  stoi na straży właściwej utylizacji zużytych akumulatorów. 24 kwietnia 2009 uchwalono nową ustawę dotyczącą baterii i akumulatorów .  W jej myśl  zarówno producenci, pośrednicy handlowi jaki i użytkownicy akumulatorów muszą przestrzegać nowych przepisów. Każdy użytkownik ma obowiązek dostarczyć zużyty akumulator do sprzedawcy ten z kolei jest odpowiedzialny za jego zgodną z wymogami utylizację. W związku z tym przy zakupie nowego akumulatora będziemy zobowiązani przekazać sprzedawcy stary akumulator. Nie dostarczając go musimy wnieść opłatę depozytową, czyli nie dbamy zarówno o środowisko jak i własny portfel.

Recykling i Utylizacja – co to oznacza w praktyce ?
Recykling umożliwia odzyskanie znacznej części surowców. Oddając zużyty akumulator do utylizacji chronimy środowisko,  zmniejszamy  koszty produkcji, co daje w praktyce oszczędność dla nas samych przy zakupie akumulatora. Obecnie możliwe jest odzyskiwanie 100% zużytych akumulatorów.  Dzięki nowej ustawie tak właśnie się dzieje nie tylko w teorii.

Bądźmy proekologiczni !
Ekologiczna postawa w utylizacji akumulatorów to praca składowa użytkowników, producentów i dystrybutorów. Jako wzór służyć  może ten ostatni, firma Motrex. Motrex jest  wyłącznym importerem  na rynku Polskim ukraińskiej marki WESTA ISIC z Dniepropietrowska. Ten dystrybutor dostosowuje się w 100% do wprowadzonej 24 kwietnie 2009 ustawy. To znaczy? Motrex podejmuje działania edukujące swoich klientów, przyjmuje odpady akumulatorowe od firm przy okazji dostarczając na rynek 100% wysokiej jakości akumulatory. Akumulatory marki FORSE, WESTA i FB to wydłużona żywotność, ponadprzeciętne parametry i niskie koszty obsługi w jednym. A to wszystko przy dostosowaniu ekonomii do ekologicznych standardów.

źródło: onet.pl