czwartek, 27 lutego 2014

Niepotrzebne zmiany w projekcie ustawy o akumulatorach

Polska Grupa Recyklingu PROEKO, uważa najnowszy projekt zmian w ustawie o bateriach i akumulatorach za niekorzystny i niepotrzebny. Obecnie, odpady tego typu przetwarzane są wyłącznie w specjalistycznych i dobrze przygotowanych zakładach. Nowy projekt, zakłada natomiast, iż recyklingiem i utylizacją, będą mogły zajmować się także podmioty, które tylko rozbijają akumulatory i baterie na części pierwsze, ale nie potrafią poddać recyklingowi szkodliwych frakcji ołowiu.

Przyjęty podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów projekt zmian w ustawie o bateriach i akumulatorach, budzi wiele wątpliwości wśród przedstawicieli branży recyklingowej. Wiele podmiotów wyraża się bardzo niepochlebnie na temat propozycji zmian. Aktualnie, baterie i akumulatory, przetwarzane są wyłącznie w zakładach specjalistycznych, które prowadzą także bezpieczne odzyskiwanie ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych. Gwarantuje to szczelność systemu i pozwala rozsądnie gospodarować odpadami niebezpiecznymi.

cały tekst czytaj w portalu AkuBiz.biz
http://www.akubiz.biz/artykul,115,niepotrzebne-zmiany-w-projekcie-ustawy-o-akumulatorach