czwartek, 27 czerwca 2013

Exide dla małych warsztatów

Exide Technologies S.A. wprowadza elastyczny system do wymiany , zaawansowanych technologicznie akumulatorów przyjazny dla mniejszych przedsiębiorstw.

System dopasowany do potrzeb

Duże warsztaty korzystają z zaawansowanego sprzętu diagnostycznego, którego użycie pozwala wyeliminować te błędy. Mniejszych na to nie stać, co osłabia ich pozycję rynkową. Przeznaczony dla nich system narzędzi Exide składa się z dwóch głównych przyrządów: narzędzia do testowania akumulatorów Exide EBT-165P, narzędzia do wymiany akumulatorów Exide BRT-12 oraz z narzędzi dodatkowych, czyli inteligentnego prostownika Exide 12/7 i specjalnej aplikacji ułatwiającej dobór akumulatora do modelu samochodu.
– „Działania poprawiające konkurencyjność na rynku są zawsze korzystne dla końcowego użytkownika. Dlatego uznaliśmy, że stwarzając system narzędzi, które mniejsze warsztaty mogą sobie dobierać w zależności od potrzeb, bezpośrednio wpływamy na poprawę sytuacji mniejszych warsztatów, a pośrednio – na komfort użytkowników akumulatorów, którzy mają szerszy wybór placówek, w których chcieliby dokonać wymiany” – tłumaczy Jarosław Nadstazik, marketing manager Exide Technologies S.A.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Zużyty akumulator jest odpadem niebezpiecznym, który wymaga szczególnego składowania i recyklingu. Jak postępować, gdy w autach flotowych zużyją się akumulatory?
Każdy użytkownik pojazdu, który wymienia akumulator na nowy, zobowiązany jest do właściwego postępowania z tym zużytym. Tym bardziej, że ze względu na swoje właściwości akumulatory ołowiowe zostały zakwalifikowane, jako odpady niebezpieczne, czyli takie które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.
Co zrobić ze zużytym akumulatorem? – odpad niebezpieczny
Akumulator kwasowo-ołowiowy składa się w 60 proc. z ołowiu (w różnych postaciach i związkach), elektrolitu (roztwór kwasu siarkowego) i tworzywa sztucznego (polipropylen i polietylen), zawierając tym samym związki o właściwościach toksycznych i żrących. W codziennym użytkowaniu nie są one jednak niebezpieczne, gdyż akumulatory spełniają wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Problem natomiast powstaje, gdy samochodowa bateriastaje się odpadem, gdyż znajdujące się w niej szkodliwe substancje w niekontrolowany sposób mogą się dostać do środowiska naturalnego zanieczyszczając je. Z tego powodu konieczne było stworzenie odpowiednich norm prawnych regulujących właściwe zagospodarowanie tego typu odpadów. Istotne to było zarówno ze względów na ograniczenie zużycia surowców naturalnych jak i zmniejszenie ilości odpadów.