sobota, 16 listopada 2013

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce

Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce Panem Krzysztofem Mazurkiem, dla portalu branży akumulatorowej AkuBiz.biz
Wywiad przeprowadził redaktor naczelny AkuBiz.biz  Robert Mazurek.


Robert Mazurek: Panie Prezesie, na wstępie bardzo dziękuję za zgodę na pierwszy wywiad dla portalu branży akumulatorowej AkuBiz.biz
Krzysztof Mazurek: Moja zgoda była bardzo naturalna. Jako prezes stowarzyszenia SPIAB, jak również osobiście wspieram wszystkie ciekawe inicjatywy w branży akumulatorowej.


Robert Mazurek: Moje pierwsze pytanie dotyczy funkcjonowania Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce (dalej w tekście stowarzyszenie SPIAB). W informacjach o stowarzyszeniu wskazujecie, że skupiacie reprezentantów branży akumulatorowej, których udział w Polskim rynku wynosi 90%?
Krzysztof Mazurek: Stowarzyszenie SPIAB powstało w 1999, aby bronić i dbać o interesy branży i lobbować na jej rzecz w instytucjach Państwowych, zwłaszcza tam gdzie powstaje prawo, które w bezpośredni sposób oddziałuje na branżę akumulatorową. Łatwo może Pan sobie wyobrazić konsekwencję mało przemyślanych regulacji prawnych, które ustawodawca może wprowadzić nie posiadając informacji pochodzących od uczestników danego rynku, w tym przypadku akumulatorowego. Właśnie w tym celu czynnie uczestniczymy w procesach legislacyjnych i konsultacyjnych. Stowarzyszenie SPIAB obecnie liczy 17-nastu członków, których udział w rynku akumulatorów rozruchowych szacujemy na nie mniej niż 90%. Z mojego punktu widzenia stowarzyszenie SPIAB pełni dwie istotne funkcje. Po pierwsze jest reprezentacją środowiska akumulatorowego w Polsce, po drugie jest areną wymiany informacji pomiędzy jej członkami, bo tylko dzięki pełnej i rzetelnej informacji można wyciągnąć właściwe wnioski i podjąć odpowiednie działania.

Całość czytaj w Portalu AkuBiz.biz :
http://www.akubiz.biz/artykul,85,wywiad--z-prezesem-stowarzyszenia-producentow-i-importerow-akumulatorow-i-baterii-w-polsce