poniedziałek, 29 lipca 2013

Hybrydowa odsłona Jenoxa Classic

Pan Artur Miskiewicz reprezentant producenta akumulatorów Jenox, poinformował, iż z dniem 01.08.2013r. spółka Jenox Akumulatory Spzoo wprowadza zmiany dotyczące akumulatorów serii Classic.

Polegają one na wprowadzeniu do oferty w wybranych referencjach nowej jakości i estetyki.
Jenox Classic to pełna gama uniwersalnych akumulatorów, optymalnych dla każdego rodzaju pojazdu, standardowo wyposażonego, zapewniających mu niezbędną zdolność rozruchową.
Zastosowanie nowoczesnej technologii w połączeniu z długoletnim doświadczeniem pozwoliło stworzyć linię akumulatorów o idealnej relacji pomiędzy jakością i ceną.


Cechy Jenox Classic:
  • Technologia hybrydowa
  • Nowoczesna geometria kratki
  • Pełna ramka (full frame)
  • Centralne odgazowanie
  • Opornościowo testowane połączenia międzygrodziowe
  • Końcówki biegunowe wykonywane technologią „Hot-Rod”
  • Ergonomiczny uchwyt
  • Najnowsze technologie ładowania – formacja z recyrkulacją elektrolitu i formacja wannowa
Technologia hybrydowa to połączenie akumulatora antymonowego i wapniowego, czyli kratki płyt ujemnych sporządzone zostaną ze stopu antymonowego, zaś dodatnich z wapniowego.
Mamy wówczas akumulator o cechach pośrednich między wapniowym i antymonowym. Dla baterii tego typu przyjęta została nazwa akumulator hybrydowy.